รหัสห้องเรียน ชื่อห้องเรียน สถานที่ตั้ง ครูผู้รับผิดชอบ ชั้นเรียนประจำ ความจุห้อง(คน) แก้ไข
R121ห้องณิชชนันทน์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1000ม.6/140
R122ห้องเพ็ญนภาอาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2901ม.6/440
R123ห้องอัญชัญอาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3707ม.1/540
R125ห้องบงกชอาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5106ม.6/240
R126ห้องนิภาวรรณอาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6811ม.2/340
R127ห้องปิยนันท์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 7102ม.6/240
R128ห้องปนัดดาอาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 8405ม.6/350
R221ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 170900040
R224ห้อง E-Classอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4302ม.6/360
R225ห้องโกวิทย์อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 530200040
R226ห้องอ่ำรอดอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6304ม.5/140
R227ห้องดวงรัตน์อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 7312ม.5/240
R228ห้องศักดิ์คำโฮงอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 8314ม.5/540
R211ห้องลมัยละอออาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1311ม.4/240
R212ห้องรุ่งเดือนอาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2308ม.4/440
R214ห้องเพ็ญจันทร์อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4310ม.6/540
R215ห้องจันทร์เพ็ยอาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5303ม.4/240
R216ห้องนภัสสรอาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6313ม.3/440
R311ห้องยุทธภัณฑ์อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1506ม.5/240
R312ห้องพรรณอรอาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2111ม.4/440
R313ห้องสุดารัตน์อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3209ม.5/340
R314ห้องบุญญาพิจิตต์อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4202ม.6/140
R315ห้องลาวัลย์อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5205ม.4/340
R316ห้องทิวีศิลป์อาคาร 3 ชั้น1 ห้อง 6208ม.3/240
R321ห้องกษมาภาอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1402ม.5/140
R322ห้องแสนสุวรรณ์อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2406ม.1/140
R323ห้องบุญชูอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 300000040
R324ห้องแววตาอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4504ม.2/540
R325ห้องพลเยี่ยมอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5405ม.3/140
R326ห้องชนิศาอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6401ม.4/140
R416ห้องภูวดิษฐ์อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 6710ม.2/140
R415ห้องชื่นอาภาอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 5810ม.1/340
R414ห้องลดาวัลย์อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4204ม.1/140
R413ห้องอมรกุลอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 3801ม.5/440
R412ห้องต่างประเทศอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 280100010
R411ห้องบูรณางกูรอาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1802ม.4/140
R426ห้องโมสูงเนินอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6109ม.5/440
R425ห้องเบญจาอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 5110ม.1/440
R424ห้องวิชุตาอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4108ม.2/140
R423ห้องอนุชิตชาญชัยอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3409ม.1/440
R422ห้องบรรจงอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2207ม.2/440
R421ห้องจรโคกกรวดอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1807ม.1/540
R436ห้องประกายอาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 6203ม.1/240
R435ห้องสุขภิรมย์อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 5602ม.1/240
R434ห้องลักษคณาอาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4113ม.2/340
R433ห้องศรเพชรนรินทร์อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 3603ม.3/440
R431ห้องมะลิอาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 1604ม.3/340
F001เรือนเกษตรอิศราโรงงานเกษตรหลังโรงเรียน00000030
F002เรือนอำพันธ์โรงเรือนคหกรรมตะวันออก708ม.2/240
F003เรือนขอจันกลางโรงเรือนคหกรรมตะวันตก714ม.3/340
F004ห้องอรปวีณ์ 1โรงงานอุตสาหกรรม71400040
F005ห้องอรปวีณ์ 2โรงงานอุตสาหกรรม606ม.1/340
F006ห้องทรงอำนาจโรงงานอุตสาหกรรมตะวันออก705ม.4/440
H001ห้องโสตทัศนศึกษาห้องโสตฯใต้อาคาร 4701000150
H002หอประชุมเก่าหอประชุมหน้าอาคาร 1314000250
H003หอประชุมใหม่หอประชุมหลังอาคาร 4607000900
F007โรงอาหาร 1โรงอาหารข้างคหกรรม000000200
F008โรงอาหาร 2ข้างหอประชุมใหม่ทิศเหนือ000000150
S001สนามฟุตบอล 1สนามฟุตบอลใหญ่5060001000
S002สนามฟุตบอล 2สนามฟุตบอลไว้ซ้อมฟุตซอล5070001000
S003สนามบาสเกตบอลสนามบาสเกตบอล00000050
H004ห้องสมุดใต้ถุนอาคาร 3406000200
R306ห้องสมทรงห้อง fitness ใต้อาคาร 360600020

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน