ย้อนกลับ  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ 
ตารางเรียนทุกชั้นเรียน วันศุกร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
R121
ห้องณิชชนันทน์
           
           
           
R122
ห้องเพ็ญนภา
           
           
           
R123
ห้องอัญชัญ
           
           
           
R125
ห้องบงกช
           
           
           
R126
ห้องนิภาวรรณ
           
           
           
R127
ห้องปิยนันท์
           
           
           
R128
ห้องปนัดดา
           
           
           
R221
ห้องคอมพิวเตอร์
           
           
           
R224
ห้อง E-Class
           
           
           
R225
ห้องโกวิทย์
           
           
           
R226
ห้องอ่ำรอด
           
           
           
R227
ห้องดวงรัตน์
           
           
           
R228
ห้องศักดิ์คำโฮง
           
           
           
R211
ห้องลมัยละออ
           
           
           
R212
ห้องรุ่งเดือน
           
           
           
R214
ห้องเพ็ญจันทร์
           
           
           
R215
ห้องจันทร์เพ็ย
           
           
           
R216
ห้องนภัสสร
           
           
           
R311
ห้องยุทธภัณฑ์
           
           
           
R312
ห้องพรรณอร
           
           
           
R313
ห้องสุดารัตน์
           
           
           
R314
ห้องบุญญาพิจิตต์
           
           
           
R315
ห้องลาวัลย์
           
           
           
R316
ห้องทิวีศิลป์
           
           
           
R321
ห้องกษมาภา
           
           
           
R322
ห้องแสนสุวรรณ์
           
           
           
R323
ห้องบุญชู
           
           
           
R324
ห้องแววตา
           
           
           
R325
ห้องพลเยี่ยม
           
           
           
R326
ห้องชนิศา
           
           
           
R416
ห้องภูวดิษฐ์
           
           
           
R415
ห้องชื่นอาภา
           
           
           
R414
ห้องลดาวัลย์
           
           
           
R413
ห้องอมรกุล
           
           
           
R412
ห้องต่างประเทศ
           
           
           
R411
ห้องบูรณางกูร
           
           
           
R426
ห้องโมสูงเนิน
           
           
           
R425
ห้องเบญจา
           
           
           
R424
ห้องวิชุตา
           
           
           
R423
ห้องอนุชิตชาญชัย
           
           
           
R422
ห้องบรรจง
           
           
           
R421
ห้องจรโคกกรวด
           
           
           
R436
ห้องประกาย
           
           
           
R435
ห้องสุขภิรมย์
           
           
           
R434
ห้องลักษคณา
           
           
           
R433
ห้องศรเพชรนรินทร์
           
           
           
R431
ห้องมะลิ
           
           
           
F001
เรือนเกษตรอิศรา
           
           
           
F002
เรือนอำพันธ์
           
           
           
F003
เรือนขอจันกลาง
           
           
           
F004
ห้องอรปวีณ์ 1
           
           
           
F005
ห้องอรปวีณ์ 2
           
           
           
F006
ห้องทรงอำนาจ
           
           
           
H001
ห้องโสตทัศนศึกษา
           
           
           
H002
หอประชุมเก่า
           
           
           
H003
หอประชุมใหม่
           
           
           
F007
โรงอาหาร 1
           
           
           
F008
โรงอาหาร 2
           
           
           
S001
สนามฟุตบอล 1
           
           
           
S002
สนามฟุตบอล 2
           
           
           
S003
สนามบาสเกตบอล
           
           
           
H004
ห้องสมุด
           
           
           
R306
ห้องสมทรง
           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229