ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ601:อรุณศรี602:จีระภา603:สังคม604:มะลิ606:สมทรง607:พีรณัฐ
จันทร์เข้าแถว------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---------------ม.3/3:ก23906
 คาบเรียนที่ 2---------ม.6/4:ศ30206------
 คาบเรียนที่ 3---ม.1/1:ง21102ม.3/5:ศ23102ม.3/3:ศ23102ม.1/4:ศ21102---
 คาบเรียนที่ 4---ม.1/1:ง21102ม.3/5:ศ23102ม.3/3:ศ23102ม.1/4:ศ21102---
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5------ม.6/4:ศ33102------ม.1/3:อ20202
 คาบเรียนที่ 6กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1------ม.6/2:ศ33102---------
 คาบเรียนที่ 2---------------ม.5/4:ศ30206
 คาบเรียนที่ 3---ม.1/6:ง21102---ม.5/4:ศ30216---ม.4/3:ศ30202
 คาบเรียนที่ 4ม.4/1:ศ31101ม.1/6:ง21102---ม.5/4:ศ30216---ม.4/3:ศ30202
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/4:ศ31101ม.2/3:ก22908------------
 คาบเรียนที่ 6กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---------ม.6/4:ศ30218---ม.6/4:ศ30212
 คาบเรียนที่ 2---------ม.6/4:ศ30218ม.1/6:ศ21102ม.6/4:ศ30212
 คาบเรียนที่ 3---ม.1/2:ง21102ม.3/4:ศ23102---ม.1/6:ศ21102ม.4/4:ศ30202
 คาบเรียนที่ 4---ม.1/2:ง21102ม.3/4:ศ23102------ม.4/4:ศ30202
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.6/3:ง30290------ม.1/5:ศ21102ม.4/4:ศ30208
 คาบเรียนที่ 6---ม.6/3:ง30290------ม.1/5:ศ21102ม.4/4:ศ30208
 คาบเรียนที่ 7กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---------------ม.1/5:อ20202
 คาบเรียนที่ 2------------------
 คาบเรียนที่ 3---ม.5/3:ง30288------ม.1/3:ศ21102---
 คาบเรียนที่ 4---ม.5/3:ง30288------ม.1/3:ศ21102---
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5---------ม.3/2:ศ23102---ม.2/1:ศ22102
 คาบเรียนที่ 6ม.4/3:ศ31101------ม.3/2:ศ23102---ม.2/1:ศ22102
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8------------------
ศุกร์เข้าแถว------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2------------ม.1/2:ศ21102---
 คาบเรียนที่ 3------------ม.1/2:ศ21102ม.2/2:ศ22102
 คาบเรียนที่ 4---------------ม.2/2:ศ22102
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5------ม.6/3:ศ33102---ม.1/1:ศ21102---
 คาบเรียนที่ 6ม.4/2:ศ31101ม.4/3:ง30286ม.6/1:ศ33102ม.3/1:ศ23102ม.1/1:ศ21102---
 คาบเรียนที่ 7---ม.4/3:ง30286---ม.3/1:ศ23102ม.1/5:ส20232ม.3/3:ก23908
 คาบเรียนที่ 8ม.1/6:ก21908---ม.1/3:ก21908ม.1/4:ก21908ม.1/5:ก21908---
เสาร์เข้าแถว------------------
 Home roomม.2/6:ศ22101---------------
 คาบเรียนที่ 1ม.1/7:ศ21101---------------
 คาบเรียนที่ 2ม.3/6:ศ23101---------------
 คาบเรียนที่ 3ม.5/5:ศ32101---------------
 คาบเรียนที่ 4ม.4/5:ศ31101---------------
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------
อาทิตย์เข้าแถว------------------
 Home roomม.1/7:ศ21101---------------
 คาบเรียนที่ 1ม.6/5:ศ33101---------------
 คาบเรียนที่ 2------------------
 คาบเรียนที่ 3ม.2/6:ศ22101---------------
 คาบเรียนที่ 4ม.3/6:ศ23101---------------
 พักกลางวัน------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------
รวมคาบที่สอน282723262831

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229