รหัสครู:106:นางบงกช แซ่เอ็ง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 106:นางบงกช แซ่เอ็ง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 106:บงกช 106:บงกช106:บงกช106:บงกช 106:บงกช  106:บงกช
 Homeroom ม.3/3:ท23102ม.3/2:ท23102ม.3/4:ท23102 ม.3/1:ท23102  PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x   
อังคาร 106:บงกช106:บงกช106:บงกช106:บงกช     106:บงกช
 Homeroomม.4/4:ท30202ม.3/4:ท23102ม.3/5:ท23102     PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
พุธ 106:บงกช106:บงกช106:บงกช106:บงกช106:บงกช 106:บงกช106:บงกช106:บงกช 
 Homeroomม.3/5:ท23102ม.4/5:ท31102ม.5/5:ท32102ม.6/5:ท33102 ม.3/3:ท23102ม.3/2:ท23102กก.ลส.-นน. 
   x x x x  x x  
พฤหัสบดี 106:บงกช 106:บงกช106:บงกช106:บงกช 106:บงกช 106:บงกช 
 Homeroom ม.3/3:ท23102ม.3/1:ท23102ม.3/5:ท23102 ม.4/4:ท30202 กก.ชุมนุม 
    x x x  x   
ศุกร์ 106:บงกช106:บงกช 106:บงกช106:บงกช 106:บงกช   
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.3/4:ท23102ม.3/1:ท23102 ม.3/2:ท23102   
     x x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229