รหัสครู:111:นางภรรณอร สกุลจันท์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 111:นางภรรณอร สกุลจันท์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 111:ภรรณอร111:ภรรณอร    111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร
 Homeroomม.4/4:ท31102    ม.6/3:ท33102ม.6/4:ท30206ม.6/4:ท30206PLC กลุ่มสาระฯ
   x     x x x 
อังคาร 111:ภรรณอร  111:ภรรณอร111:ภรรณอร 111:ภรรณอร 111:ภรรณอร111:ภรรณอร
 Homeroom  ม.5/3:ท30204ม.5/3:ท30204 ม.6/3:ท33102 ม.4/2:ท31102PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x  x 
พุธ 111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร 111:ภรรณอร 111:ภรรณอร 
 Homeroomม.4/1:ท31102ม.4/4:ท31102ม.6/3:ท30206ม.6/3:ท30206 ม.4/3:ท31102 กก.ชุมนุม 
   x x x x  x   
พฤหัสบดี 111:ภรรณอร111:ภรรณอร 111:ภรรณอร    111:ภรรณอร 
 Homeroomม.4/3:ท31102 ม.6/4:ท33102    ม.5/3:ก32905 
   x  x     x 
ศุกร์ 111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร111:ภรรณอร 111:ภรรณอร111:ภรรณอร  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/1:ท31102ม.4/2:ท31102ม.6/4:ท33102 ม.5/4:ท30204ม.5/4:ท30204  
    x x x  x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229