รหัสครู:208:นายทวี ศิลปะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 208:นายทวี ศิลปะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี 208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี
 Homeroomม.3/2:ค23102ม.1/2:ส20232ม.3/4:ค23102ม.3/6:ค23102 ม.3/5:ค23102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
อังคาร 208:ทวี208:ทวี208:ทวี   208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี
 Homeroomม.3/1:ค23102ม.3/3:ค23102   ม.3/1:ค23202กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
พุธ 208:ทวี208:ทวี208:ทวี   208:ทวี 208:ทวี 
 Homeroomม.3/3:ค23102ม.3/4:ค23102   ม.3/5:ค23102 กก.ลส.-นน. 
   x x    x   
พฤหัสบดี 208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี    208:ทวี 
 Homeroomม.3/1:ค23102ม.3/2:ค23102ม.3/5:ค23102    กก.ชุมนุม 
   x x x      
ศุกร์ 208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี208:ทวี 208:ทวี   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/2:ค23102ม.3/1:ค23102ม.3/3:ค23102 ม.3/4:ค23102   
    x x x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229