รหัสครู:302:นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 302:นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 302:โกวิทย์        302:โกวิทย์
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์    302:โกวิทย์
 Homeroomม.5/1:ว30243ม.5/1:ว30243ม.5/2:ว30243ม.5/2:ว30243    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์     302:โกวิทย์ 
 Homeroomม.6/2:ว30245ม.6/2:ว30245     กก.ชุมนุม 
   x x       
พฤหัสบดี 302:โกวิทย์  302:โกวิทย์302:โกวิทย์  302:โกวิทย์  
 Homeroom  ม.6/1:ว30245ม.6/1:ว30245  ม.6/2:ว30245  
     x x   x  
ศุกร์ 302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์302:โกวิทย์    302:โกวิทย์
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/1:ว30243ม.5/2:ว30243ม.6/1:ว30245    ม.4/2:ก31906
    x x x     x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229