รหัสครู:303:นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 303:นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 303:จันทร์เพ็ญ  303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ 303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ 303:จันทร์เพ็ญ
 Homeroom  ม.4/1:ว30242ม.4/1:ว30242 ม.4/2:ว30242ม.4/2:ว30242 PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x  
อังคาร 303:จันทร์เพ็ญ     303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ
 Homeroom     ม.5/2:ก32905ม.6/3:ว33143ม.6/3:ว33143PLC กลุ่มสาระฯ
        x x x 
พุธ 303:จันทร์เพ็ญ       303:จันทร์เพ็ญ 
 Homeroom       กก.ชุมนุม 
           
พฤหัสบดี 303:จันทร์เพ็ญ 303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ  303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ  
 Homeroom ม.4/1:ว30242ม.4/2:ว30242  ม.6/4:ว33143ม.6/4:ว33143  
    x x   x x  
ศุกร์ 303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญ      303:จันทร์เพ็ญ 
 Homeroomกก.สวดมนต์      ม.5/2:ก32906 
          x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229