รหัสครู:304:นายประกอบ อ่ำรอด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 304:นายประกอบ อ่ำรอด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 304:ประกอบ  304:ประกอบ304:ประกอบ 304:ประกอบ304:ประกอบ 304:ประกอบ
 Homeroom  ม.6/1:ว30205ม.6/1:ว30205 ม.6/2:ว30261ม.6/2:ว30261 PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x  
อังคาร 304:ประกอบ  304:ประกอบ304:ประกอบ 304:ประกอบ304:ประกอบ 304:ประกอบ
 Homeroom  ม.6/2:ว30205ม.6/2:ว30205 ม.6/1:ว30261ม.6/2:ว30261 PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x  
พุธ 304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ   304:ประกอบ 
 Homeroomม.5/3:ว32102ม.5/3:ว32102ม.6/1:ว30205ม.6/1:ว30205   กก.ชุมนุม 
   x x x x     
พฤหัสบดี 304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ   304:ประกอบ304:ประกอบ  
 Homeroomม.6/1:ว30261ม.6/1:ว30261   ม.5/4:ว32102ม.5/4:ว32102  
   x x    x x  
ศุกร์ 304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ304:ประกอบ    304:ประกอบ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/2:ว30205ม.6/2:ว30205    ม.6/1:ก33906 
    x x     x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229