รหัสครู:308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน   308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน
 Homeroomม.4/1:ว30202ม.4/1:ว30202ม.4/2:ว30202ม.4/2:ว30202   ม.5/4:ก32905PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x    x 
อังคาร 308:รุ่งเดือน  308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน    308:รุ่งเดือน
 Homeroom  ม.5/1:ว30203ม.5/1:ว30203    PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
พุธ 308:รุ่งเดือน  308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน  308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 
 Homeroom  ม.5/2:ว30203ม.5/2:ว30203  ม.4/1:ว30202กก.ชุมนุม 
     x x   x  
พฤหัสบดี 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน   308:รุ่งเดือน   
 Homeroomม.5/1:ว30203ม.5/1:ว30203   ม.4/2:ว30202   
   x x    x   
ศุกร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน    308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.5/2:ว30203ม.5/2:ว30203ม.5/4:ก32906 
        x x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229