รหัสครู:313:นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 313:นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร    313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร
 Homeroomม.3/1:ว23102ม.3/1:ว23102    กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
อังคาร 313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร  313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร
 Homeroomม.3/5:ว23102ม.3/5:ว23102ม.3/4:ว23102ม.3/4:ว23102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 313:นภัสสร313:นภัสสร 313:นภัสสร313:นภัสสร   313:นภัสสร 
 Homeroomม.3/4:ว23102 ม.3/2:ว23102ม.3/2:ว23102   กก.ลส.-นน. 
   x  x x     
พฤหัสบดี 313:นภัสสร 313:นภัสสร   313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร 
 Homeroom ม.3/1:ว23102   ม.3/3:ว23102ม.3/5:ว23102กก.ชุมนุม 
    x    x x  
ศุกร์ 313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร313:นภัสสร   313:นภัสสร 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/3:ว23102ม.3/3:ว23102ม.3/2:ว23102   ม.1/3:ส20232 
    x x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229