รหัสครู:315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์    315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์
 Homeroomม.1/6:ว21202ม.1/6:ว21202    ม.4/3:ว30292ม.4/3:ว30292PLC กลุ่มสาระฯ
   x x     x x 
อังคาร 315:อุบลพรรณ์      315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์
 Homeroom      ม.4/4:ว30292ม.4/4:ว30292PLC กลุ่มสาระฯ
         x x 
พุธ 315:อุบลพรรณ์     315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
 Homeroom     ม.1/2:ว21202ม.1/2:ว21202กก.ลส.-นน. 
        x x  
พฤหัสบดี 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์    315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
 Homeroomม.1/4:ว21202ม.1/4:ว21202    ม.4/2:ว30292ม.4/2:ว30292 
   x x     x x 
ศุกร์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์     315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.4/1:ว30292ม.4/1:ว30292ม.1/1:ก21908
         x x x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229