รหัสครู:451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์   451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์
 Homeroomม.2/3:ส22102ม.1/5:ส21102   ม.1/6:ส21102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
อังคาร 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์
 Homeroomม.1/4:ส21102ม.1/6:ส21102ม.2/1:ส22102  ม.2/5:ส22102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
พุธ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
 Homeroomม.2/5:ส22102ม.1/5:ส21102ม.2/3:ส22102ม.1/4:ส21102  ม.1/4:ส21102กก.ลส.-นน. 
   x x x x   x  
พฤหัสบดี 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์  451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
 Homeroomม.1/7:ส21104ม.2/1:ส22102ม.2/3:ส22102  ม.2/5:ส22102ม.2/3:ก22906กก.ชุมนุม 
   x x x   x x  
ศุกร์ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์    451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.1/5:ส21102ม.1/6:ส21102ม.2/1:ส22102 
        x x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229