รหัสครู:504:นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 504:นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 504:แววตา  504:แววตา504:แววตา 504:แววตา504:แววตา504:แววตา504:แววตา
 Homeroom  ม.6/4:พ33102ม.6/2:พ33102 ม.5/1:พ32102ม.5/3:พ32102ม.6/1:พ33102PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x x 
อังคาร 504:แววตา   504:แววตา    504:แววตา
 Homeroom   ม.3/5:ก23906    PLC กลุ่มสาระฯ
      x     
พุธ 504:แววตา 504:แววตา504:แววตา  504:แววตา504:แววตา504:แววตา 
 Homeroom ม.4/2:พ31102ม.5/4:พ32102  ม.4/1:พ31102ม.3/5:ส20236กก.ชุมนุม 
    x x   x x  
พฤหัสบดี 504:แววตา 504:แววตา    504:แววตา  
 Homeroom ม.4/3:พ31102    ม.5/2:พ32102  
    x     x  
ศุกร์ 504:แววตา504:แววตา 504:แววตา504:แววตา     
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.4/4:พ31102ม.6/3:พ33102     
     x x     
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229