รหัสครู:508:นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 508:นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ  508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ
 Homeroomม.3/5:พ23104  ม.1/6:พ21103 ม.1/1:พ21104กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x   x  x   
อังคาร 508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ
 Homeroom ม.1/5:พ21104 ม.2/5:ก22906 ม.1/3:พ21103กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x  x  x   
พุธ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ    508:ทรงวุฒิ 
 Homeroomม.1/1:พ21103ม.1/2:พ21103ม.1/4:พ21103    กก.ลส.-นน. 
   x x x      
พฤหัสบดี 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ 
 Homeroomม.3/4:พ23104ม.2/5:ก22908ม.1/6:พ21104ม.3/2:พ23104 ม.1/5:พ21103ม.1/3:พ21104กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
ศุกร์ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ  508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/1:พ23104ม.1/4:พ21104  ม.1/2:พ21104ม.3/3:พ23104  
    x x   x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229