รหัสครู:602:นางจีระภา สุขภิรมย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 602:นางจีระภา สุขภิรมย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา
 Homeroom  ม.1/1:ง21102ม.1/1:ง21102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา
 Homeroom  ม.1/6:ง21102ม.1/6:ง21102 ม.2/3:ก22908กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา 
 Homeroom  ม.1/2:ง21102ม.1/2:ง21102 ม.6/3:ง30290ม.6/3:ง30290กก.ลส.-นน. 
     x x  x x  
พฤหัสบดี 602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา 
 Homeroom  ม.5/3:ง30288ม.5/3:ง30288   กก.ชุมนุม 
     x x     
ศุกร์ 602:จีระภา602:จีระภา     602:จีระภา602:จีระภา 
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.4/3:ง30286ม.4/3:ง30286 
         x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229