รหัสครู:603:นายสังคม ศรเพชรนรินทร์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 603:นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 603:สังคม  603:สังคม603:สังคม 603:สังคม603:สังคม603:สังคม603:สังคม
 Homeroom  ม.3/5:ศ23102ม.3/5:ศ23102 ม.6/4:ศ33102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
อังคาร 603:สังคม603:สังคม     603:สังคม603:สังคม603:สังคม
 Homeroomม.6/2:ศ33102     กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x        
พุธ 603:สังคม  603:สังคม603:สังคม   603:สังคม 
 Homeroom  ม.3/4:ศ23102ม.3/4:ศ23102   กก.ลส.-นน. 
     x x     
พฤหัสบดี 603:สังคม       603:สังคม 
 Homeroom       กก.ชุมนุม 
           
ศุกร์ 603:สังคม603:สังคม    603:สังคม603:สังคม 603:สังคม
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.6/3:ศ33102ม.6/1:ศ33102 ม.1/3:ก21908
        x x  x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229