รหัสครู:604:นางมะลิ สอนใหม่

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 604:นางมะลิ สอนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 604:มะลิ 604:มะลิ604:มะลิ604:มะลิ  604:มะลิ604:มะลิ604:มะลิ
 Homeroom ม.6/4:ศ30206ม.3/3:ศ23102ม.3/3:ศ23102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x x x     
อังคาร 604:มะลิ  604:604:  604:มะลิ604:มะลิ604:มะลิ
 Homeroom  ม:ศ30216ม:ศ30216  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
พุธ 604:มะลิ604:604:     604:มะลิ 
 Homeroomม:ศ30218ม:ศ30218     กก.ลส.-นน. 
   x x       
พฤหัสบดี 604:มะลิ     604:มะลิ604:มะลิ604:มะลิ 
 Homeroom     ม.3/2:ศ23102ม.3/2:ศ23102กก.ชุมนุม 
        x x  
ศุกร์ 604:มะลิ604:มะลิ     604:มะลิ604:มะลิ604:มะลิ
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.3/1:ศ23102ม.3/1:ศ23102ม.1/4:ก21908
         x x x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229