รหัสครู:606:นายสมทรง พัจนสุนทร

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 606:นายสมทรง พัจนสุนทร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 606:สมทรง  606:สมทรง606:สมทรง  606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง
 Homeroom  ม.1/4:ศ21102ม.1/4:ศ21102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 606:สมทรง      606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง
 Homeroom      กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
           
พุธ 606:สมทรง 606:สมทรง606:สมทรง  606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง 
 Homeroom ม.1/6:ศ21102ม.1/6:ศ21102  ม.1/5:ศ21102ม.1/5:ศ21102กก.ลส.-นน. 
    x x   x x  
พฤหัสบดี 606:สมทรง  606:สมทรง606:สมทรง   606:สมทรง 
 Homeroom  ม.1/3:ศ21102ม.1/3:ศ21102   กก.ชุมนุม 
     x x     
ศุกร์ 606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง  606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง606:สมทรง
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/2:ศ21102ม.1/2:ศ21102  ม.1/1:ศ21102ม.1/1:ศ21102ม.1/5:ส20232ม.1/5:ก21908
    x x   x x x x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229