รหัสครู:607:นายพีรณัฐ ชิดสุข

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 607:นายพีรณัฐ ชิดสุข ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ    607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ
 Homeroomม.3/3:ก23906    ม.1/3:อ20202กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x     x   
อังคาร 607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ  607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ
 Homeroom ม.5/4:ศ30206ม.4/3:ศ30202ม.4/3:ศ30202  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x x x     
พุธ 607:พีรณัฐ607:607:607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:607:607:พีรณัฐ 
 Homeroomม:ศ30212ม:ศ30212ม.4/4:ศ30202ม.4/4:ศ30202 ม:ศ30208ม:ศ30208กก.ลส.-นน. 
   x x x x  x x  
พฤหัสบดี 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ    607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 
 Homeroomม.1/5:อ20202    ม.2/1:ศ22102ม.2/1:ศ22102กก.ชุมนุม 
   x     x x  
ศุกร์ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ   607:พีรณัฐ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/2:ศ22102ม.2/2:ศ22102   ม.3/3:ก23908 
     x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229