รหัสครู:701:นายคมคาย โนนพลกรัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 701:นายคมคาย โนนพลกรัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 701:คมคาย        701:คมคาย
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 701:คมคาย701:คมคาย701:คมคาย      701:คมคาย
 Homeroomม.2/1:ง20204ม.2/1:ง20204      PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
พุธ 701:คมคาย701:701:701:คมคาย701:คมคาย 701:คมคาย701:คมคาย701:คมคาย 
 Homeroomม:ง30252ม:ง30252ม.2/2:ง20204ม.2/2:ง20204 ม.2/3:ง20204ม.2/3:ง20204กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
พฤหัสบดี 701:คมคาย701:คมคาย701:คมคาย       
 Homeroomม.2/4:ง20204ม.2/4:ง20204       
   x x       
ศุกร์ 701:คมคาย701:คมคาย    701:คมคาย701:คมคาย701:คมคาย 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.2/5:ง20204ม.2/5:ง20204ม.3/5:ก23908 
        x x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229