รหัสครู:708:นางอำพันธ์ รันสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 708:นางอำพันธ์ รันสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์        708:อำพันธ์708:อำพันธ์ 
        กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน 
           
อังคาร        708:อำพันธ์708:อำพันธ์ 
        กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน 
           
พุธ       708:อำพันธ์708:อำพันธ์  
       ม.2/1:ง22102ม.2/1:ง22102  
        x x  
พฤหัสบดี    708:อำพันธ์708:อำพันธ์     
    ม.2/2:ง22102ม.2/2:ง22102     
     x x     
ศุกร์    708:อำพันธ์708:อำพันธ์  708:อำพันธ์708:อำพันธ์ 
    ม.2/3:ง22102ม.2/3:ง22102  ม.3/4:ส20236ม.3/4:ก23908 
     x x   x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229