รหัสครู:709:นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 709:นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 709:สุทธิพันธ์  709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์    709:สุทธิพันธ์
 Homeroom  ม.6/3:ง30207ม.6/3:ง30207    PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์   709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์ 709:สุทธิพันธ์
 Homeroomม.6/1:ง30207ม.6/1:ง30207   ม.4/3:ว31191ม.4/3:ว31191 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x x  
พุธ 709:สุทธิพันธ์  709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์   709:สุทธิพันธ์ 
 Homeroom  ม.6/4:ง30207ม.6/4:ง30207   กก.ชุมนุม 
     x x     
พฤหัสบดี 709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์       
 Homeroomม.6/2:ง30207ม.6/2:ง30207       
   x x       
ศุกร์ 709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์    709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์ 709:สุทธิพันธ์
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.1/3:ว21202ม.1/3:ว21202 ม.4/3:ก31906
        x x  x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229