รหัสครู:716:นางธารินี อยู่มาก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 716:นางธารินี อยู่มาก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 716:ธารินี  716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี
 Homeroom  ม.4/4:ง30262ม.4/4:ง30262 ม.4/4:ง30262ม.4/4:ง30262 PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x  
อังคาร 716:ธารินี     716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี
 Homeroom     ม.4/1:ง31102ม.4/1:ง31102 PLC กลุ่มสาระฯ
        x x  
พุธ 716:ธารินี     716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี 
 Homeroom     ม.4/2:ง31102ม.4/2:ง31102กก.ชุมนุม 
        x x  
พฤหัสบดี 716:ธารินี  716:ธารินี716:ธารินี   716:ธารินี716:ธารินี
 Homeroom  ม.4/3:ง31102ม.4/3:ง31102   ม.4/3:ก31905ม.4/3:ส30231
     x x    x x
ศุกร์ 716:ธารินี716:ธารินี     716:ธารินี716:ธารินี 
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.4/4:ง31102ม.4/4:ง31102 
         x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229