รหัสครู:751:นายกรรญดา ณิชกุลโรชา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 751:นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 751:กรรญดา        751:กรรญดา
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 751:กรรญดา        751:กรรญดา
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
พุธ 751:กรรญดา       751:กรรญดา 
 Homeroom       กก.ลส.-นน. 
           
พฤหัสบดี 751:กรรญดา       751:กรรญดา 
 Homeroom       กก.ชุมนุม 
           
ศุกร์ 751:กรรญดา751:กรรญดา        
 Homeroomกก.สวดมนต์        
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229