รหัสครู:801:นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 801:นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์     801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์
 Homeroomม.5/2:อ32102ม.3/5:อ23102     ม.6/2:ก33906PLC กลุ่มสาระฯ
   x x      x 
อังคาร 801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์    801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์ 801:น้ำมนต์
 Homeroomม.5/2:อ32102    ม.5/3:อ32102ม.5/1:อ32102 PLC กลุ่มสาระฯ
   x     x x  
พุธ 801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์    801:น้ำมนต์ 
 Homeroomม.5/4:อ32102ม.3/5:อ23102ม.5/3:อ32102    กก.ชุมนุม 
   x x x      
พฤหัสบดี 801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์   801:น้ำมนต์ 
 Homeroomม.3/5:อ23102ม.1/7:อ21102ม.2/6:อ22102ม.3/6:อ23102   ม.5/1:อ32102 
   x x x x    x 
ศุกร์ 801:น้ำมนต์801:น้ำมนต์  801:น้ำมนต์     
 Homeroomกก.สวดมนต์  ม.5/4:อ32102     
      x     
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229