รหัสครู:807:นายสุชาติ จรโคกกรวด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 807:นายสุชาติ จรโคกกรวด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 807:สุชาติ      807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ
 Homeroom      กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ 807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ
 Homeroomม.3/3:อ23102ม.4/5:อ31102ม.5/5:อ32102ม.6/5:อ33102 ม.3/3:อ23102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ 807:สุชาติ 807:สุชาติ807:สุชาติ   807:สุชาติ807:สุชาติ 
 Homeroom ม.4/1:อ31102ม.4/3:อ31102   ม.3/3:อ23102กก.ลส.-นน. 
    x x    x  
พฤหัสบดี 807:สุชาติ 807:สุชาติ 807:สุชาติ 807:สุชาติ 807:สุชาติ 
 Homeroom ม.4/4:อ31102 ม.4/2:อ31102 ม.4/1:อ31102 กก.ชุมนุม 
    x  x  x   
ศุกร์ 807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ807:สุชาติ   807:สุชาติ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/4:อ31102ม.4/3:อ31102ม.4/2:อ31102   ม.2/5:ส20234 
    x x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229