รหัสครู:812:นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 812:นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์   812:ณิชนันทน์  812:ณิชนันทน์
 Homeroomม.1/2:อ21102ม.6/2:อ33102   ม.1/5:อ21102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
อังคาร 812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์  812:ณิชนันทน์
 Homeroom ม.4/4:ก31905ม.6/3:อ33204ม.6/3:อ33204 ม.1/2:อ21102  PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x   
พุธ 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์   812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์ 
 Homeroomม.1/5:อ21102ม.6/3:อ33102   ม.6/4:อ33102ม.6/1:อ33102กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์ 812:ณิชนันทน์  812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์
 Homeroomม.6/4:อ33204ม.6/4:อ33204 ม.1/2:อ21102  ม.6/1:อ33102ม.6/2:อ33102ม.4/4:ส30231
   x x  x   x x x
ศุกร์ 812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์812:ณิชนันทน์    812:ณิชนันทน์
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/3:อ33102ม.6/4:อ33102ม.1/5:อ21102    ม.4/4:ก31906
    x x x     x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229