รหัสครู:813:นางสาวณกรกมล ศรีไชย

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 813:นางสาวณกรกมล ศรีไชย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล    813:ณกรกมล 813:ณกรกมล
 Homeroomม.6/4:อ33202ม.5/3:อ32202    ม.5/4:อ32202 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x     x  
อังคาร 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล     813:ณกรกมล813:ณกรกมล
 Homeroomม.5/3:อ32202ม.6/4:อ33202     ม.4/3:อ31202PLC กลุ่มสาระฯ
   x x      x 
พุธ 813:ณกรกมล   813:ณกรกมล   813:ณกรกมล 
 Homeroom   ม.4/3:อ31202   กก.ชุมนุม 
      x     
พฤหัสบดี 813:ณกรกมล813:ณกรกมล  813:ณกรกมล 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล 
 Homeroomม.5/4:อ32202  ม.6/3:อ33202 ม.1/4:อ20202ม.1/2:อ20202ม.4/4:อ31202 
   x   x  x x x 
ศุกร์ 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล  813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/6:อ20202ม.1/1:อ20202  ม.4/4:อ31202ม.6/3:อ33202ม.5/3:ส30233ม.5/3:ก32906
    x x   x x x x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229