รหัสครู:860:Mr.Kinley Tshering

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 860:Mr.Kinley Tshering ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 860:Kinley860:Kinley  860:Kinley   860:Kinley860:Kinley
 Homeroomม.1/3:อ21102  ม.5/1:อ30204   ม.4/2:อ30202PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x    x 
อังคาร 860:Kinley860:Kinley860:Kinley860:Kinley860:Kinley 860:Kinley  860:Kinley
 Homeroomม.1/6:อ21102ม.6/5:อ30206ม.4/5:อ30202ม.5/5:อ30204 ม.1/1:อ21102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ 860:Kinley860:Kinley860:Kinley   860:Kinley860:Kinley860:Kinley 
 Homeroomม.1/6:อ21102ม.1/4:อ21102   ม.6/2:อ30206ม.5/2:อ30204กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 860:Kinley860:Kinley860:Kinley 860:Kinley 860:Kinley860:Kinley860:Kinley 
 Homeroomม.1/1:อ21102ม.1/3:อ21102 ม.1/4:อ21102 ม.6/1:อ30206ม.1/6:อ21102ม.4/1:อ30202 
   x x  x  x x x 
ศุกร์ 860:Kinley860:Kinley860:Kinley 860:Kinley   860:Kinley 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/3:อ21102 ม.1/1:อ21102   ม.1/4:อ21102 
    x  x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229