รหัสครู:861:MissSonam Yangdon

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 861:MissSonam Yangdon ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 861:Sonam861:Sonam861:Sonam 861:Sonam    861:Sonam
 Homeroomม.3/4:อ20206ม.2/5:อ20204 ม.2/2:อ22102    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x     
อังคาร 861:Sonam861:Sonam  861:Sonam 861:Sonam  861:Sonam
 Homeroomม.2/2:อ22102  ม.3/3:อ20206 ม.3/5:อ20206  PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x  x   
พุธ 861:Sonam 861:Sonam   861:Sonam 861:Sonam 
 Homeroom ม.2/4:อ20204   ม.3/1:อ20206 กก.ชุมนุม 
    x    x   
พฤหัสบดี 861:Sonam861:Sonam861:Sonam861:Sonam861:Sonam 861:Sonam   
 Homeroomม.2/3:อ20204ม.3/6:อ20206ม.1/7:อ20202ม.2/6:อ20204 ม.2/2:อ20204   
   x x x x  x   
ศุกร์ 861:Sonam861:Sonam861:Sonam861:Sonam  861:Sonam   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/1:อ20204ม.3/2:อ20206  ม.2/2:อ22102   
    x x   x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229