รหัสครู:901:นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 901:นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา     
 Homeroom ม.6/3:ก33905ม.1/7:ก21906ม.2/6:ก22906     
    x x x     
อังคาร 901:เพ็ญนภา  901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา     
 Homeroom  ม.1/2:ก21906ม.1/1:ก21906     
     x x     
พุธ 901:เพ็ญนภา  901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา 
 Homeroom  ม.3/6:ก23906ม.1/6:ก21906 ม.1/3:ก21906 กก.ชุมนุม 
     x x  x   
พฤหัสบดี 901:เพ็ญนภา  901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา  901:เพ็ญนภา  
 Homeroom  ม.5/5:ก32905ม.4/5:ก31905  ม.1/4:ก21906  
     x x   x  
ศุกร์ 901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา   901:เพ็ญนภา  
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.6/5:ก33905   ม.1/5:ก21906  
     x    x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229